FinansInformation

 

 

Finansinformation erbjuder bokföring och redovisningstjänster efter Kundens behov.

 

 

Vi tillhandahåller olika typer av tjänstepaket.

 

BOKFÖRING ENKEL

- Löpande redovisning

- Månadsbokslut

- Årsbokslut

- Årsredovisning

- Skattedeklaration

- Inkomstdeklaration

(Ni sköter själva fakturering, betalningar och löner)

 

 

Detta är den enkla lösningen för företaget som vill hantera sin egen administration men behöver kompetent hjälp med bokföring.

 

Vi hämtar materialet hos Er eller Ni lämnar materialet till oss en gång i månaden (eller lämnar löpande).

 

Vi Erbjuder djupare genomgång av månadens resultat- och balansräkning.

 

Vi debiterar ett lågt bris per verifikat eller löpande räkning per timme. Fördelen med pris per verifikat är att Ni hela tiden vet vad kostanden för redovisning blir.

 

Vi tar inga avgifter för extra avstämning, detta ingår då vi gör rätt från början!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redovisnig och rådgivning på det enkla och roliga sättet.