FinansInformation

 

 

Finansinformation erbjuder bokföring och redovisningstjänster efter Kundens behov.

 

 

Vi tillhandahåller olika typer av tjänstepaket.

 

 

REDOVISNING KOMPLETT

- Löpande redovisning

- Månadsbokslut

- Årsbokslut

- Årsredovisning

- Ekonomistyrning

- Inkomstdeklaration

- Löner

- Kundfakturering

- Påminnelsehantering

- Elektronisk leverantörsreskontra

- Leverantörsbetalningar

- Myndighetskorrenspondens (elektronisk skattedeklaration etc.)

 

Med redovisning Komplett så tar vi hand om Er Administration gällande ekonomin.

 

Ni kan fokucera på det som är viktigt för Er, nämligen att göra affärer.

 

* Vi tar hand om Er fakturering, Ni mailar bara vem som skall faktureras och för vad (vi skickar en kopia på fakturan till Er för godkännande innan den skickas till Er kund).

 

* Kundinbetalningar, vi tar ut information från bankgirot eller postgirot och uppdaterar Er kundreskontra dagligen. Detta gör att Ni på daglig basis kan få lista på vilka av Era kunder som har förfallna fakturor.

 

* Påminnelsehantering, Vi tar hand om påminelsehateringen åt Er. Ni behöver inte sitta och ringa runt eller jaga Era kunder för att få betalt. Vi fastställer påminnelserutiner tillsammans med Er och sköter sedan hela förfarandet.

 

* Vi tar hand om Er lönehantering, Ni behöver bara meddela hur mycket respektive person har jobbat och om det skall betalas några provisioner eller om något skall dras av. När löneberedningen är klar skickar vi en kontrolllista till Er för godkännande innan lönerna läggs in på Er bank för slutattest av Er.

 

* Elektroniskt leverantörsreskontra, Ni skickar alla fakturor till oss så skannar vi dessa och lägger in i affärssystemet. Sedan kan Ni attestera (eller avvisa om något är fel) dessa via en webbläsare.

 

Detta innebär att Ni inte är bundna till något fysiskt kontor eller annan plats för att hantera leverantörsfakturorna, det enda Ni behöver är tillgång till en dator med internetuppkoppling.

 

När Ni har attestarat fakturorna så lägger vi in dessa för betalning hos Er bank och Ni behöver bara slutgodkänna betalningen.

 

* Myndighetskorrenspondens, Ni behöver inte kontakta myndigheterna eller lämna in skattedeklarationerna. Detta gör vi åt Er utefter den information som lönehanteringen/redovisningen har gett. Vidare kan Ni alltid hänvisa alla eventuella frågor från myndigheter gällande löner eller redovisningen direkt till oss, vi tar hand om dessa frågor åt Er.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redovisnig och rådgivning på det enkla och roliga sättet.